Artikeln publicerades 30 april 2021

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd IT 28 april 2021

Ingress

Organ
Samarbetsnämnd IT
Sammanträdesdatum
2021-04-28
Paragrafer
§§ 6-10
Datum för tillkännagivande
2021-04-30
Datum då anslaget tas ned
2021-05-24
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge