Artikeln publicerades 29 april 2021

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 28 april 2021

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-28

Paragrafer
§§ 54-79

Datum för tillkännagivande
2021-04-29

Datum då anslaget tas ned
2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge