Artikeln publicerades 26 april 2021

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämnden 20 april 2021

Organ
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-20

Paragrafer
§§ 21-34

Datum för tillkännagivande
2021-04-26

Datum då anslaget tas ned
2021-05-18

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge