Artikeln publicerades 17 december 2020

Kungörelse - Detaljplan för Krösenet 16 har fått laga kraft

Kungörelse
Detaljplan för Krösenet 16
Antagen av kommunstyrelsen 2019-10-23
Laga kraft 2020-09-02

Kungörelsen publiceras
2020-12-11

Kungörelsen tas ned
2022-09-02