Artikeln publicerades 17 oktober 2019

Kungörelse: Kungörelse för detaljplan

Följande detaljplaner har antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen i Kävlinge kommun och vunnit laga kraft.

Kungörelse
Löddeköpinge 97:1, Löddeköpinge
Antagen av Kommunfullmäktige 2018-09-24
Laga kraft 2019-05-16

Stora Harrie 29:63, Kävlinge
Antagen av Kommunfullmäktige 2018-11-26
Laga kraft 2018-12-28

Kävlinge 36:7, Kävlinge
Antagen av Kommunstyrelsen 2018-09-19
Laga kraft 2018-10-25

Kungörelsen publiceras
2019-10-17

Kungörelsen tas ned
2021-05-16