Covid-19

Kävlinge kommun följer noga händelseutvecklingen kring coronavirus och de direktiv som svenska myndigheter ger. Här hittar du den senaste informationen från kommunen kring coronavirus (covid-19) och hur du kan få hjälp med vardagssysslor då du inte kan lämna hemmet.

Det är i nuläget en ökad smittspridning i samhället och vi följer utvecklingen noga. Vid behov gör vi förändringar i våra verksamheter. Mer information om hur skolor, äldreomsorg och våra övriga verksameter påverkas finns under avsnittet "Information om våra verksamheter" längre ned på sidan.

Nationella råd

Coronapandemin - detta gäller just nu (krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 29 september 2021 öppnades samhället upp och de flesta restriktioner är nu borttagna. Fortfarande gäller dock:

 • Stanna hemma då du har symptom
 • Testa dig vid symptom även om du är vaccinerad. Test beställs kostnadsfritt på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ha god handhygien!

Uppmaningen att vaccinera sig kvarstår och en hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att senare kunna lyfta bort ytterligare restriktioner.

Information om våra verksamheter

Behöver du hjälp under din isolering?

Om du är isolerad på grund av misstänkt eller konstaterad smitta kanske du behöver hjälp med vardagsbestyr så som att handla matvaror, hämta paket eller hämta ut medicin. I Kävlinge kommun finns volontärer som gärna hjälper dig. Tveka inte att ta kontakt!

Kontakta Hälsofrämjande enheten
Telefon: 046-280 41 27, 046-280 41 08 eller ‪046-280 42 22
Skicka mejl till: halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se

Äldreomsorg och LSS

Våra särskilda boenden är öppna för besök från anhöriga. För att minska risken för smittspridning i våra omsorgsverksamheter ber vi dig beakta följande:

 • Besök oss inte då du har symptom på covid-19.
 • Håll ett säkert avstånd under ditt besök.
 • Ha god handhygien.
 • Håll gärna besöket utomhus. Önskar ni vara inomhus ska besöket ske i den boendes egen lägenhet, inte i gemensamhetsutrymmet.
 • Kontakta boendets enhetschef om ni är fler än två som önskar besöka oss.
 • Vi erbjuder handsprit och munskydd vid besök på våra särskilda boenden.

Skolor och förskolor

Kävlinge kommuns gymnasieungdomar uppmanas att följa sina gymnasieskolors information och instruktioner.

Våra kommunala grundskolor har öppet. Om Kävlinge kommun i dialog med Smittskydd Skåne bedömer smittläget vara omfattande kan vi komma att införa distansundervisning för eleverna i syfte att bromsa smittan. Det behöver inte röra sig om en hel skola, utan kan också begränsas till en årskurs eller klass – allt beroende på smittans spridning. Om distansundervisning blir aktuellt informeras berörda vårdnadshavare i första hand via Infomentor.

Förskolor och fritidshem håller öppet som vanligt. Vi ber er dock att vara noga med att hålla sjuka barn hemma. Barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma från förskolan eller skolan även om de är symptomfria. 

Barn i förskola eller fritidshem med vårdnadshavare som blir permitterade behåller sin plats i förskolan eller vid fritidshemmet tills vidare enligt det schema som gällde då vårdnadshavare var i arbete.

Föreningar

Från och med september 2021 är Kävlinge kommuns idrottshallar och gymnastiksalar åter öppna för såväl föreningar som privatpersoner.

Företagare

Kävlinge kommuns stöd till företagare

Kävlinge kommun in flera insatser för att stötta och underlätta för lokala företagare ekonomiskt.

Kävlinge kommun har beslutat om följande insatser:

 • Snabbare hantering av serverings- och alkoholtillstånd.
 • Kortar ned betaltiden till kommunens leverantörer så långt det är möjligt, för att på så sätt bidra till att stärka de små företagens likviditet. Kommunen kommer medge tio dagars betalningstid för småföretag.
 • Ingen avgift för uteserveringar och torghandel under år 2020.
 • I samverkan med Kävlinge Furulund Samverkan (KFS) och Handelsplats Center Syd (HPCS) erbjuder näringslivsenheten råd och stödsamtal på EC Kävlinge och Handelsplatskontoret i Löddeköpinge till våra lokala företagare.
 • Dialog pågår med Sysav avseende avgift för sophantering till näringsidkare.
 • Möjlighet att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt tillstånd och tillsyn med max 90 dagar, utan extra avgifter eller dröjsmålsränta.
  Denna insats gäller för debiteringar från och med mars månad. Fordringar som uppstått innan mars månad regleras inte av denna insats.
  För att begära anstånd mejla till fakturasupport@kavlinge.se. Ange organisationsnummer, företagsnamn och fakturanummer på den faktura det gäller.

Restauranger och caféer

Den 29 september togs de kvarvarande restriktionerna för serveringsställen bort.

Biblioteken

Kävlinge kommuns bibliotek håller sedan den 29 september öppet som vanligt. Vi följer de allmänna rekommendationerna, vilket bland annat innebär begränsad enskild handledning vid datorerna.

Evenemang

Sedan den 29 september finns inte längre något deltagartak, varken för allmänna eller för privata sammankomster. Det är dock viktigt att du stannar hemma vid symtom. Den som är ovaccinerad ska hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakt.

Vaccinationer

Information på 1177.se om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccinationen samordnas av Region Skåne - vänd dig direkt till dem för information om när och hur du kan boka tid:

Vaccination mot covid-19 för dig som är 16 år eller äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vaccination i kommunens skolor för barn över 12 år

Kävlinge kommun samarbetar med Region Skåne för att kommunens barn och ungdomar i åldern 12 till 15 år ska kunna vaccinera sig på sin skola. Vaccineringen utförs av vårdcentralerna, som tillsammans med kommunen planerar vaccinationen. Hälsodeklaration och blankett för vaccinationssamtycke delas ut av skolorna till alla elever över 12 år.

Blankett för samtycke till vaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hälsodeklaration inför vaccineringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till vårdnadshavare om vaccination för barn från 12 årlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vaccination i Kävlinge kommuns verksamheter

Kävlinge kommun ansvarar för att samla in och förse Region Skåne med aktuell information gällande antal personer i berörda verksamheter så att vårdcentralerna vet antal doser som ska beställas. Vårdcentralerna i Kävlinge och Löddeköpinge beställer och distribuerar därefter ut vaccinet fortlöpande.

Efter det att våra omsorgstagare och personal som arbetar i deras närhet vaccineras tar Kävlinge kommuns inblandning slut och övriga gruppers vaccinering samt information kring denna sköts helt och hållet av Region Skåne.

Alla kan drabbas. Alla behöver vaccinera sig.

Längtar du också till en återgång till "det normala"? Den återgången bidrar vi alla till, bland annat genom att följa rekommendationer och vaccinera oss. Ju fler som följer rekommendationerna och vaccineras (2 gånger), desto snabbare kan vi återgå till en vardag som liknade den vi hade innan covid-19.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?