Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Gällande översiktsplaner

Översiktsplan 2010

Kävlinges kommuntäckande översiktsplan (ÖP 2010) antogs av kommunfullmäktige den 10 februari 2010. ÖP 2010 beskriver kommunens planerade utveckling under perioden 2010-2025. 

Kommunfullmäktige aktualitetsprövade kommunens översiktsplan samt fördjupningar och tillägg i september 2017.

Enligt beslutet är de fördjupad översiktsplanerna för Dösjebro och Löddeköpinge inaktuella. Det tematiska tillägget för vindkraft är aktuellt. Den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP 2010) och fördjupningen för Hofterup/Ålstorp är delvis aktuella.

En ny översiktsplan för hela kommunen ska tas fram under 2019 och 2020. Läs mer under Pågående översiktsplanering. Fram tills att en ny översiktsplan är antagen gäller nuvarande översiktsplan.

Teckenförklaring

Aktualitetsprövning

Tematisk fördjupning av översiktsplanen för vindkraft

Antagen av kommunfullmäktige 2012.

Syftet med denna fördjupning är att utgöra ett planeringsverktyg och ett underlag för framtida beslut om etablering av stora och medelstora vindkraftverk. Härutöver skall det vara vägledande vid prövning i bygglov av gårdsverk. Översiktsplanen ska även ge information om prövningsprocessen och när tillstånds- eller anmälningsplikt gäller och till vilken instans etableraren ska vända sig. Den fördjupade översiktsplanen för vindkraft är i likhet med översiktsplanen inte rättsligt bindande, syftet är rådgivande.

Fördjupning av översiktsplanen för Hofterup- Ålstorp


Uppdaterad 2019-09-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga