Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela kommunen.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen beskriver kommunens mål och visioner och hur kommunen ska nå en långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanen ska göra avvägningar mellan olika allmänna intressen som kulturmiljö, friluftsliv och kommunikationer. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker följa miljökvalitetsnormer och tillgodose riksintressen. Riksintressen kan vara stora vägar, järnväg  eller natur- och kulturvärden.

Hur översiktsplanen används

Översiktsplanen är inte bindande men vägleder beslut om mark- och vattenanvändning i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd.

Översiktsplanen har en lång tidshorisont men måste hela tiden hållas aktuell. Varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till om översiktsplanen inklusive tillägg samt fördjupningar är aktuella.

ÖP2020 - karta
Omslag på Översiktsplan 2010


Uppdaterad 2020-09-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga