Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan som redovisar visioner och mål för kommunens utveckling och anger grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Planen ska särskilt redovisa hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Vidare ska i planen tas ställning till statliga intressen som riksintressen m m.

Som komplement till den kommuntäckande översiktsplanen kan en fördjupning av översiktsplanen tas fram. Fördjupningen kan antingen vara geografisk avgränsad för t ex tätorter eller områden där olika frågor behöver belysas mer fördjupat eller tematiskt fördjupning där en särskild sakfråga eller tema behandlas.

Översiktplanen är inget juridiskt bindande dokument. Det konkreta genomförandet av olika förslag kräver därför prövning i detaljplan, arbetsplan för väg, utredningar, projekt m m.

Omslag på Översiktsplan 2010


Uppdaterad 2017-12-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER