Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Exporten 15

Planutskottet beslutade den 10 oktober 2019 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för samråd.

Exporten 15

Planområdet är beläget i centrala Kävlinge inom utbyggnadsområdet för Stationsstaden. Det ligger öster om järnvägen strax norr om det planerade Stationstorget och den gång- och cykeltunnel som leder till tågtrafikens plattformar.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner som en del av utvecklingen av stadsdelen stationsstaden i centrala Kävlinge. Planförslaget innehåller också en ny gata som kommer att leda till en framtida pendlarparkering. Föreslagen bebyggelse utgörs av ett bostadskvarter med cirka 110 lägenheter i tre – sju våningar med möjlighet till centrumverksamhet i delar av kvarteret. Föreslagen omfattning är cirka 10 000 m2 bruttoarea (BTA). Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standard planförfarande.

Aktuellt skede: Samrådstiden är nu slut och arbete inför granskning pågår.


Uppdaterad 2020-05-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER