Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Detaljplan

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar mark- och vattenanvändningen medan planbeskrivningen ska underlätta förståelsen för dess innebörd och konsekvenser. Ofta tas ett antal utredningar fram i samband med detaljplanen som ligger till grund för vidare planarbete, exempelvis bullerutredning eller geoteknisk utredning.

Att ta fram en detaljplan kan variera mycket i tid beroende på processen och ärendets komplexitet. Om du vill veta mer om hur processen ser ut då en detaljplan tas fram så finns mer information om detta under sidan ”planprocessen”.


Uppdaterad 2020-09-04

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga