Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Samhällsplanering

Genom samhällsplaneringen styr Kävlinge kommun utvecklingen när det gäller bebyggelse, grönstruktur, infrastruktur med mera. Planeringen har stöd i plan- och bygglagen (PBL) och sker genom översiktsplanering, detaljplanering eller områdesbestämmelser. I Kävlinge ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för detaljplanering av ett avgränsat område och områdesbestämmelser, medan kommunstyrelsen har ansvarar för den långsiktiga översiktsplaneringen och annan samhällsutveckling.

Översiktsplan

En översiktsplan greppar över hela kommunens yta. Den visar hur kommunen översiktligt ser på den framtida mark- och vattenanvändningen och bebyggelsens utveckling i kommunen.

Översiktplanen är inget juridiskt bindande dokument. Det konkreta genomförandet av olika förslag kräver därför prövning i detaljplan, arbetsplan för väg, utredningar, projekt m m.

Detaljplan

Ett planprogram upprättas över ett begränsat område, ofta inne i tätorter. Meningen är att visa på syftet med den kommande detaljplanläggningen i området och de huvuddrag som finns i programmet.

En detaljplan visar hur och vad man får bygga i ett visst område. Den reglerar också markens och vattnets användning. Bygglov ges utifrån upprättade detaljplaner för uppförande av ny bebyggelse. Till en detaljplan kan höra ett planprogram som drar upp riktlinjerna för detaljplanen eller planerna inom ett visst område. Detaljplaner ska upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt bindande.

 


Uppdaterad 2019-03-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER