Nyhetsarkiv bygga, bo och miljö

 • 2022-10-26
  Nytt bostadsområde med grönytor föreslås på ”Plattan” i Furulund
  Kävlinge kommun föreslår att det ska utredas om nya bostäder och grönområden kan anläggas runt det som kallas ”Plattan” i Furulund. Plattan är en plats där det idag finns en hårdgjord yta som tidigare använts till körskoleverksamhet. Som ett första steg beslutade Planutskottet den 24 oktober om ett positivt planbesked för fastigheten Furulund 2:98 och arbetet med att ta fram en detaljplan för området kommer inom kort att dra i gång.
 • 2022-05-18
  Detaljplan för Lödde Folkets park ute på granskning - tyck till!
  Nu är detaljplanen för Lödde Folkets park ute på granskning, vilket betyder att du kan lämna synpunkter på förslaget. Fram till den 10 juni har du möjlighet att tycka till.
 • 2022-04-14
  Tyck till om ändring av detaljplan i Gryet
  På Gryet i norra Kävlinge planeras en ny skola för förskoleklass upp till årskurs sex. I anslutning till skolan planeras en idrottshall som även kan användas av föreningar. Först måste dock detaljplanen justeras så att vi kan bygga en något större skolbyggnad än vad nuvarande detaljplan tillåter.
 • 2022-03-21
  Lödde Öster ute på granskning – tyck till fram till 19 april 
  Planförslaget för Lödde Öster (Löddeköpinge 97:1) är nu ute på granskning, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Senast den 19 april behöver vi dina synpunkter.
 • 2022-03-18
  Tyck till om nya området Rödjan i Gryet
  I utkanten av Gryet, vid och omkring det nedlagda Frans Möllergymnasiet (tidigare Lernia), planeras en lummig småstadsbebyggelse i sju kvarter. Nu är planförslaget ute på granskning, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till. Senast den 15 april behöver vi ha dina synpunkter.
 • 2022-02-09
  Lödde Öster ute på samråd – tyck till fram till 28 februari 
  Planförslaget för Lödde Öster (Löddeköpinge 97:1) är åter ute på samråd, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om förslaget. Senast den 28 februari behöver vi dina synpunkter.
 • 2022-02-09
  Tyck till om planförslag för Spannet 1
  Kävlinge kommun föreslår nya bostäder i form av radhus på den så kallade hovslagartomten i östra Kävlinge. Planförslaget som nu är ute på samråd ingår i kommunens förtätningsprojekt och de nya bostäderna som planeras blir ett komplement till den befintliga bebyggelsen. Fram till den 7 mars kan du tycka till om förslaget.
 • 2022-02-01
  Välkommen på digitalt samrådsmöte om Åstaden
  Kävlinge kommun bjuder in till samrådsmöte om det nya området Åstaden. Tisdagen den 8 februari får du möjlighet att möta representanter från Kävlinge kommun, fastighetsägaren Lantmännen och arkitektbyrån FOJAB på ett digitalt informationsmöte.
 • 2022-01-25
  Tyck till om nytt planförslag för Barsebäcks boställe
  Kävlinge kommun föreslår nya bostäder i småhus och låga flerfamiljshus på den plats där Barsebäcks boställe ligger idag. Det omarbetade planförslaget, som nu är ute på granskning, har tagits fram med utgångspunkt i platsens historia och gårdskaraktär. Fram till den 28 januari kan du tycka till om förslaget.
 • 2022-01-25
  Nybyggnation föreslås i Stora Harrie
  Kävlinge kommun föreslår att det ska ges möjlighet att bygga nya bostäder och ett LSS-boende i Stora Harrie, på den plats där det tidigare har funnits en idrottsplats. Som ett första steg tar Planutskottet den 13 januari ställning till en begäran om planbesked för Stora Harrie 7:5.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?