Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tvätta bilen rätt!

Tvätta inte bilen på gatan!

När Du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet oftast ner i en dagvattenbrunn. Tvättvattnet innehåller tvättkemikalier, olja, asfaltrester och tungmetaller. Från dagvattenbrunnarna rinner vattnet med föroreningar rakt ut i Kävlingeån där det kan skada djur och växter. Det leder dessutom till övergödning av ån eftersom tvätt­vattnet också innehåller näringsämnen.

Varje år tvättar vi i Sverige våra bilar sammanlagt 30 miljoner gånger och många väljer att tvätta sina bilar på gatan eller på garageuppfarten.

Man har räknat ut att det varje år rinner ut ca 2 000 ton olja, drygt 5 ton tungmetaller och 5 000 ton rengöringskemikalier i de svenska vattendragen som en direkt följd av att bilar tvättas nära dagvattenbrunnar.

Många av de ämnen som åker ut i vattnen bryts aldrig ned utan tas i stället upp av vattenlevande växter och djur och konsekvenserna är bland annat höga halter av tungmetaller i fisk.

Biltvätt är faktiskt en miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening. Alla, även Du som enskild person, har enligt lagen ett ansvar för att vidta åtgärder för att motverka att det blir skador i miljön. Du ska alltså se till att förorenat vatten, till exempel tvättvatten från biltvätt leds till en reningsanläggning och inte släpps direkt ut i vattendragen.

Hur ska man då göra när man tvättar bilen?

Det bästa, det vi rekommenderar, är att åka till en biltvätt och tvätta bilen där. Det finns numera både 'gör det själv' tvättar och automattvättar. Tvättvattnet från biltvätten renas först i tvättanläggningen för att sedan ledas till det kommunala reningsverket där det renas ytterligare innan det släpps ut i Kävlingeån.  Vill man trots detta tvätta hemma, ska man stå på en gräsmatta eller på mark där tvättvattnet kan tränga ner i marken, infiltrera. Tänk dock på att om bilen tvättas ofta på samma plats, anrikas metaller och andra föroreningar i marken.

Tänk också på att vissa bilvårdsprodukter innehåller farliga ämnen. Kallavfettningsmedel inne­håller till exempel ofta nafta, en petroleumprodukt som är skadlig både för oss människor och för livet i våra vattendrag. Det finns numera miljöanpassade produkter för avfettning och tvätt, det mår både du och miljön bäst av.


Uppdaterad 2015-07-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER