Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Uterum

Här får du information om vad du behöver tänka på om du vill bygga ett uterum.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt sett bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag

 • Om uterummet är mindre än 15 kvadratmeter och ska byggas ihop med befintligt en- eller tvåbostadshus kan åtgärden rymmas inom reglerna för Attefallsåtgärderöppnas i nytt fönster. Observera att du behöver göra en anmälan för åtgärden.

 • Om uterummet är mindre än 25 kvadratmeter och ska byggas fristående på en tomt med ett befintligt en- eller tvåbostadshus kan åtgärden rymmas inom reglerna för Attefallsåtgärderöppnas i nytt fönster. Observera att du behöver göra en anmälan för åtgärden.

 • Om uterummet är mindre än 15 kvadratmeter och ska byggas fristående på en tomt med ett befintligt en- eller tvåbostadshus kan åtgärden rymmas inom reglerna för Friggebodsåtgärder.öppnas i nytt fönster

 • Om du bor utanför detaljplanerat område som även ligger utanför sammanhållen bebyggelse får du bygga till befintligt en- eller tvåbostadshus med en fjärdedel av befintligt bostadshus byggnadsarea eller maximalt med 25 kvadratmeter. Om uterummet istället uppförs fristående (komplementbyggnad) får det maximalt uppgå till 40 kvadratmeter.

 Vilka handlingar behöver bifogas min ansökan?

 • Situationsplan (skala 1:500)
  På situationsplanen ska du rita in samtliga byggnader på tomten och tydligt markera det planerade uterummet. Du ska också ange mått såsom bredd och längd samt avstånd till fastighetsgräns och höjd på färdigt golv. Placeras uterummet mindre än 4,5 meter från fastighetsgräns kan en nybyggnadskarta krävas för åtgärden. Nybyggnadskartan beställs hos kommunens kart- och mättjänst (Geoinfo). Läs mer om nybyggnadskartor häröppnas i nytt fönster. Exempelritningöppnas i nytt fönster.

 • Fasadritning (skala 1:100)
  På fasadritningen ska du rita in hur uterummet ser ut utifrån. Du ska redovisa samtliga fasader med väderstreck och marknivå angivna. Uppgifter om material och kulör (NCS-kod) ska också anges. Vid tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som tillkommer/ändras samt ska befintlig byggnad redovisas. På varje ritning skall antingen en skalstock eller ett höjd- och ett längdmått framgå. Exempelritningöppnas i nytt fönster.

 • Planritning (skala 1:100)
  På planritningen ska du exempelvis redovisa placering av fönster, skjutpartier, stolpar och öppningar. Vid tillbyggnad ska det tydligt framgå vad som tillkommer/ändras samt ska befintlig byggnad redovisas. På varje ritning skall antingen en skalstock eller ett bred- och ett längdmått framgå. Exempelritningöppnas i nytt fönster.

 • Enkel teknisk beskrivning. Blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Förslag till kontrollplan.

Hur ansöker jag?

För en snabbare hantering av ditt ärende rekommenderar vi dig att ansöka om bygglov digitalt via Mittbygge alternativt med hjälp utav våra e-tjänst. Observera att tjänsten Mittbygge kräver att du legitimerar dig med e-legitimation.

Vad kostar det?

Åtgärden kostar ungefär 4 000 kr.

Många faktorer påverkar avgiften för ett bygglov och det är därför inte möjligt att uppge en exakt kostnadsuppgift. Redovisad avgift ger dig en uppfattning om hur mycket åtgärden kan komma att kosta. Observera att avgiften gäller om ingen avvikelse från gällande detaljplan förekommer. Avgiften för grannehörande vid planavvikelse är ca 2 100 kr, 3 200 kr eller 6 400 kr beroende på om det är 1-5, 6-9 eller fler än 10 grannar som ska höras i ärendet. En kungörelseavgift om 349 kr tas alltid ut och inkluderas i redovisad kostnad ovan.

Läs mer om avgifter för bygglovsåtgärder häröppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och därmed varierar handläggningstiden också beroende på åtgärdens komplexitet. Även andra faktorer såsom säsong kan påverka handläggningstiden. Observera att handläggningstiden räknas från det datum då ärendet bedömdes vara komplett, inte när ansökan inkom. Läs mer om våra handläggningstider häröppnas i nytt fönster.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, åtgärden kräver normalt sett ingen kontrollansvarig.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Vid nybyggnad av uterum tillämpas de här stegen i bygglovsprocessen: Bygglovsbeslut, Startbesked och Slutbesked. Om åtgärden exempelvis avviker från gällande detaljplan kommer även grannar att höras.

Flödesschema för bygglovs- och startbeskedsprocessen.

* Krävs ej vid enklare åtgärder.

Uppdaterad 2020-11-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga