Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Solceller

Reducerade krav på bygglov för solcellspaneler

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.
Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2018.

Solcellspanelerna eller solfångarna måste monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt om solcellspanelerna eller solfångarna inte följer byggnadens form eller om åtgärden strider mot detaljplanen (t.ex. i de fall takform och taktäckningsmaterial regleras i detaljplanen).

Observera att en anmälan krävs om åtgärden medför att byggnadens bärande konstruktion berörs, eller om byggnadens brandskydd påverkas väsentligt.

Det är viktigt att känna till att även åtgärder som ej kräver bygglov eller anmälan ska uppfylla kraven på anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och en god helhetsverkan.

Vid frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss.

Uppdaterad 2020-03-10

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga