Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Riva, rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov men vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället.

Vad räknas som rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

När behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

  • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

När behöver jag göra en anmälan?

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov men vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället. Rivningen får inte påbörjas innan kommunen har beslutat om ett startbesked.

När behöver jag inte rivningslov?

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

  • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs
  • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Även om du inte behöver rivningslov krävs det oftast att du gör en anmälan till byggnadsnämnden. Hör med plan- och bygglovavdelningen om du är osäker om vad som gäller just för din fastighet.

Observera också att även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Hur ansöker jag om rivningslov?

För handlingarna till ansökan läs under fliken Handlingarna som ska lämnas in.

Hur länge gäller rivningslovet?

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Avgifter

För rivningslov/anmälan tas ut en avgift enligt gällande taxa antagen av Kommunfullmäktige. Avgiften omfattar beslut om startbesked och slutbesked och det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen om åtgärden kräver det. Information om rivningsavgifter och taxan hittar du under Avgifter i menyn.

 

Uppdaterad 2020-07-31

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga