Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Riktlinjer för byggande

Här finns Plan- och bygglovsavdelningens riktlinjer för byggande. Du kan ladda ner riktlinjerna och läsa dem på skärmen eller skriva ut dem hemma om du vill. Riktlinjerna finns även att hämtas i tryckt form på kommunhuset i Kävlinge.

Riktlinjer för byggande är en del av Kävlinge kommuns arbete för en ökad tydlighet och snabbare hantering av bygglovsärenden av olika slag.

Lättnaderna gäller endast de åtgärder som tas upp bland riktlinjerna. Att bygga utan lov eller anmälan där sådant krävs kan bli både dyrt och farligt. Även för bygglovbefriade åtgärder gäller de tekniska egenskapskraven som beskrivs i exempelvis Boverkets byggregler. Det är alltid den enskilde fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret.


Informationsfolder Malmvillor och andra 70-talshus

Bygglovsenheten har tagit fram en folder som beskriver bestämmelser och karaktärsdrag för Malmvillor och andra 1970-talshus som behandlades på miljö- och byggnadsnämnden den 16:e oktober 2018.

Informationsfolder Malmvillor och andra 70-talshusPDF

*för solcellspaneler läs mer om ny ändringar i PBL som gäller fr.o.m. 2018-08-01

Uppdaterad 2019-12-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga