Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Marklov och trädfällning

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt (schaktning eller fyllning som medför att höjdläget ändras med +/- 50 cm). Det kan också krävas lov för att fälla träd. Kommunen har i vissa detaljplaner beslutat att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. I vissa detaljplaner är lovplikten villkorat med återplanteringskrav. 

Kontrollera vad som gäller för ditt område i din detaljplan om du vill ändra på markens höjdläge eller planerar avverka träd. Du hittar gällande detaljplan här.

Ansökan ska innehålla:

  • 2 ex ansökningsblankett (organisationsnummer/personnummer skall anges). Blanketten Ansökan om bygglov/marklov finns nedan under E-tjänster/Blanketter
  • 2 ex situationsplan med aktuella byggnader och inventerade trädbeståndet inritade, anledning till trädfällningsbehovet samt återplanteringsförslag (se exempelritningPDF) om ansökan avser trädfällning, eller marksektionsritningar (tvärsektioner) om ansökan avser schaktning eller fyllning som medför att höjdläget ändras

Tänk på att vissa åtgärder kan kräva anmälan/tillstånd enligt annan lagstiftning. T.ex. att hantera miljöfarliga material/jordmassor eller fälla träd inom ett strandskyddsområde kräver anmälan eller dispens enligt miljöbalken, att vidta åtgärder inom ett fornminnesområde eller nära allmänväg kräver tillstånd från Länsstyrelsen eller Trafikverket. Som byggherre ansvarar du för att ha de nödvändiga tillstånden. Kontakta därför berörd myndighet innan du vidtar någon åtgärd som kräver lov, anmälan eller tillstånd.

Uppdaterad 2020-02-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga