Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avgifter för bygglov, anmälan, kart- och mättjänster

Många faktorer påverkar avgiften för ett bygglov eller en anmälan. Storleken på det som ska byggas, eventuell avvikelse från detaljplan och prisbasbeloppet styr hur mycket din ansökan eller anmälan kostar. Det är därför inte möjligt att uppge en exakt prislista.

Avgiften består av huvudavgiften för åtgärden samt en expedieringsavgift. Tillägg vid avvikelse från detaljplanen eller prövning utanför detaljplan, grannehörande vid avvikelse från detaljplanen samt planavgift (enstaka detaljplaner) kan tillkomma.

Exemplen nedan ger dig en uppfattning om hur mycket ett bygglov, en anmälan eller ett förhandsbesked kan komma att kosta. Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som kan påverka avgiften och hur.

Avgift tas ut enligt gällande Plan- och bygglovstaxaPDF.

Exempel på avgift för en villa 250 kvm BTA+OPA (bruttoarea + öppenarea) med fyra mätpunkter

Prisuppgifterna är ca priser och är baserade på 2016 års prisbasbelopp
Bygglov

27600


Nybyggnadskarta

*


Utstakning

*


Lägeskontroll

*


Expediering och kungörelse av beslut

340


*för prisuppgifter avseende kart- och mättjänster kontakta Geoinfo
**för enstaka detaljplaner kan planavgift tillkomma (se tabell nedan)
***anslutningsavgift för VA tillkommer enligt kommunens VA-taxa

Exempel på ungefärlig avgift:Bygglov

Storlek (kvm)

Pris (riktpriser)

Nybyggnad av enbostadshus och garage

130-199

22200

Nybyggnad av enbostadshus och garage

200-299

27600

Tillbyggnad av enbostadshus, 16-49 m2

16-49

6800

Fasadändring, mindre (exv. enbostadshus)


2200

Fasadändring, större (exv. flerbostadshus, kontorsbyggnad)


4500

Nybyggnad av garage/carport/förråd

<50 kvm

3200

Nybyggnad av uterum


3500

Nybyggnad av mur/plank (vid enbostadshus)


1800

Nybyggnad av bullerplank


9200

Förhandsbesked (positivt eller negativt)


5300

Marklov, trädfällning


1800
Anmälan:Attefallsåtgärd


3200

Nyinstallation eller ändring/byte av eldstad/rökkanal


1300

Rivning < 250 m2


5330

Rivning av bostadshus utanför detaljplanerat område


1340
Övriga tillkommande avgifter:Expediering och kungörelse av beslut i Post- och Inrikes Tidningar (POIT)


340

Grannehörande 1 - 5 sakägare


2100

Grannehörande 6 - 9 sakägare


3200

Grannehörande 10 sakägare eller fler


6400Planavgift (i förekommande fall):Planavgift, nybyggnad av enbostadshus


26600

Planavgift, tillbyggnad ev enbostadshus


13300
Kart- och mättjänster:Nybyggnadskarta A

0-1999 kvm

*

Nybyggnadskarta B

0-1999 kvm

*

Nybyggnadskarta C

0-1999 kvm

*

Utstakning 4 punkter, huvudbyggnad

< 199 kvm

*

Utstakning 4 punkter, komplementbyggnad och attefall

15-199 kvm

*

Lägeskontroll huvudbyggnad

50-199 kvm

*

Lägeskontroll, komplementbyggnad, tillbyggnad och attefall

15-199 kvm

*


*för prisuppgifter kontakta Geoinfo


 

Uppdaterad 2019-06-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga