Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Sotning

Inom Kävlinge kommun ansvarar Skorstensteamet i Skåne AB för att sotning sker enligt fastställda frister. Skorstensteamet i Skåne AB ansvarar även för tillsyn och kontroll av eldstäder, skorstenar och pannrum för god säkerhet, så kallad Brandskyddskontroll.

För frågor och funderingar bör du kontakta kommunens sotare direkt.

Kontakt sotare

Skorstensteamet i Skåne AB

Skorstensfejarmästare Mikael Freij
Telefon: 040-292397
Telefontid: Måndagar 09.00-16.00. Du kan även ringa sotaren helgfri tisdag–fredag               07.00–16.00, men eftersom man är ute på uppdrag dessa dagar kan det vara svårare att nå sotaren då.

Du kan också kontakta sotaren via mail, på: kavlingesotning@skorstensteamet.se.

Har du frågor om ventilation och renovering av ventilationskanaler kan du kontakta Larry direkt på 0705-527 72 57, eller mejla till larry@skorstensteamet.se.

Egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan, låta fastighetsägare rengöra (sota) själv. Fastighetsägare kan också, även här efter ansökan, få överlåta åt någon annan att utföra sotningen på den egna fastigheten än den som kommunen normalt anvisar. Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av den sotare som kommunen anvisar.

Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av om den som är tänkt att utföra sotningen är lämplig för uppgiften.

Blanketten för ansökan om egensotning skickas till:
Kävlinge kommun
Säkerhetsenheten
244 80 Kävlinge

Uppdaterad 2019-09-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER