Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Farligt avfall

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Farligt avfall ska förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar och det är viktigt att inte blanda det med annat avfall, även om det handlar om små mängder.

För att kunna ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall. Ingen kan sortera det blandade avfallet i efterhand, det måste källsorteras.

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Farligt avfall lämnar du på:

Exempel på farligt avfall är

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Bränslen och oljor
 • Fotokemikalier
 • Färg och limrester, klorin
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Nagellack
 • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Syror och alkalier, saltsyra och kaustiksoda
 • Termometrar med kvicksilver
 • Tändvätska
 • Uppladdningsbara batterier
 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel
Uppdaterad 2018-04-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga