Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Mikroplaster

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment (1 nm till 5 mm). Mikroplast kan bildas oavsiktligt när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs. Det kan även ske när vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt. Plasten blir då skräp som successivt bryts ned till mindre och mindre bitar i naturen. Uppskattningar av mängden flytande makro- och mikroplast i världshaven varierar stort, från 14 400 ton till 268 940 ton. Det breda spannet återspeglar de osäkerheter och kunskapsluckor som finns om förekomst och spridning i miljön.

Mikroplaster, övergripande kartläggning och åtgärder för Kävlinge kommun.PDF

Kävlinge kommun

Av de stora källorna mikroplaster är läckaget från väg och däck det som kommunen minst kan påverka. En förändring kräver både nationella och internationella insatser, allt från nya produkter till regelverk och tillsyn. Kommunen bör följa utvecklingen av nya anpassade produkter, ställa krav på producenter och utförare samt se över tillsynen. Övriga mikroplastkällor kan kommunen till stor del påverka direkt genom att se över sina egna verksamheter.  I vilken omfattning man tar hänsyn till läckaget av mikroplaster vid t ex upphandling, nyttjande och avfallshantering.

Mycket arbete är på gång och ännu mer planeras framöver. Kävlinge kommun bör utnyttja de nationella och regionala samverkansprojekten som kan leda till en gemensam och samlad plan för att minska läckaget av mikroplaster ut i vår miljö:

 • Naturvårdsverket har tagit fram förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner. Vägledningen sammanfattar befintliga regler. Syftet med vägledningen är att tydliggöra att konstgräsplaner i många fall utgör miljöfarlig verksamhet och därmed omfattas av bestämmelser enligt miljöbalken.
 • ”Tänk om plast” är ett nätverk för skånska aktörer som arbetar för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Nätverket är öppet för alla aktörer och intressenter och ger deltagarna information och kunskap i arbetet med att minska spridningen av plast.
 • Inom miljösamverkan Skåne är ett samarbetsprojekt på gång om mikroplaster från konstgräsplaner, där miljöenheten i Kävlinge anmält intresse för att medverka i arbetsgruppen.
 • En av Naturvårdsverket nystartad beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor. Fokus ligger på problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster men även andra närliggande miljö och hälsoaspekter inkluderas i arbetet.
 • Mikroplaster i kretsloppet är ett projekt som finansieras av Svenskt Vatten Utveckling, Revaq och Sweden Water Research. Projektets syfte är att skapa en överblick över flödet av mikroplaster i kretsloppet. Huvudsyftet är att karaktärisera förekomst, storleksfördelning och sammansättningen av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet med fokus på slam och mark.


Åtgärder för Kävlinge kommun

 • Bevaka utvecklingen av slitstarka och hållbara däck och välj alltid bästa alternativ för kommunens fordon.
 • Utreda möjligheterna att installera fällor i omgivande brunnar vid konstgräsplaner och multiplaner med gummimaterial.
 • Utreda möjligheterna att ersätta gummigranulatet i konstgräsplaner med t ex kork eller annat material med minimal miljöpåverkan.
 • Stoppa vidare beläggning med gummi på kommunens lekplatser och multiplaner tills det finns bättre och säkrare alternativ med avseende på miljöpåverkan.
 • Tillämpa Naturvårdsverkets kommande vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner.
 • Delta i miljösamverkan Skånes samarbetsprojekt 2018-2019 kring mikroplaster från konstgräsplaner och inom projektet även lyfta frågan om fallskydd och multiplaner.
 • Följ och använd arbetet i Beställargruppen konstgräs.
 • Följ pågående projekt om mikroplaster i kretsloppet och ta del av resultatet samt därefter ta fram relevanta åtgärder.
 • Stoppa upphandling av tops, bestick, tallrikar, sugrör, drinkpinnar och ballongpinnar i engångsplast (EU-parlamentets framröstade förslag, 181024).
 • Verksamheterna ska kartlägga sina befintliga plastflöden, göra en klimat- och miljöbedömning av identifierade plastprodukter, och utveckla upphandlingskriterier för de plastprodukter som identifieras som särskilt angelägna.
Uppdaterad 2020-07-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga