Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Särskola

Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner och för gymnasiesärskolans nationella program också egna betygskriterier. Särskolan omfattar både den obligatoriska särskolan för skolpliktiga barn och gymnasiesärskolan.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning eller motsvarande.

För vem?

Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Undervisningen är anpassad för ditt barns behov och förutsättningar. Här går elever som har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna klara grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning, på grund av en hjärnskada, kan gå i grundsärskolan.

Vilka skolor?

Undervisningen i grundsärskolan kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att ditt barn integreras i grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

I Kävlinge kommun finns tre grundskolor som har grundsärskoleklasser:

  • Söderparkskolan - Löddeköpinge
  • Rinnebäcksskolan - Kävlinge
  • Tolvåkerskolan - högstadieskola Löddeköpinge

Eleverna i dessa klasser läser enligt grundsärskolans läroplan med inriktning ämnen. Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolans läroplan, men har anpassade mål och mindre omfattande centralt innehåll.

Inom grundsärskolan finns också inriktning ämnesområden, för de elever som bedöms inte kunna läsa ämnen. De fem ämnesområdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. De elever som läser ämnesområden har sin skolplacering i Lund.

Kan ditt barn gå i grundsärskolan?

Hemkommunen utreder om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola. Skolan erbjuder alltid dig som vårdnadshavare information om vad det innebär på kort och lång sikt att gå i grundsärskola. Skolan behöver vårdnadshavares medgivande för att kunna genomföra utredningen.

Utredningen innehåller fyra delar:

  • psykologisk bedömning
  • pedagogisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinsk bedömning

Ditt barns rektor ansvarar för att ditt medgivande inhämtas och att bedömningarna genomförs. Du får sedan besked om ditt barn har rätt till mottagande i grundsärskolan och om vilken inriktning som i så fall är aktuell.

Rätt att tacka ja eller nej

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i grundsärskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Om bara en vårdnadshavare tackar ja är det inte möjligt för barnet att börja i grundsärskolan.

Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till ett mottagande i grundsärskolan. Det kan vårdnadshavarna göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i grundsärskolan.

Frågor

Skolverket har gett ut en broschyr om grundsärskola som bland annat beskriver vem som kan gå i grundsärskolan och hur det påverkar ditt barns framtid.

Broschyren Grundsärskolan är till för ditt barn - Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor kring grundsärskola? Då är du välkommen att kontakta:

Chef Barn- och elevhälsa
Peter Walther
046-73 94 25

Uppdaterad 2020-03-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga