Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Gränslösa möjligheter

I Kävlinge kommun samarbetar polisen, Socialtjänsten, skolan, vårdcentralerna, kultur och fritid, förskolan och Lärcentrum genom fyra olika grupper. Syftet är att tidigt upptäcka problem bland barn och unga och att agera tillsammans för att motverka att barn och unga far illa.

Mål

Övergripande mål för projektet är att:

Barn, ungdomar och föräldrar upplever att kommunens samverkan med Region Skåne och polisen gynnar dem.

Utredningen "Gränslösa möjligheter" presenterar en stor mängd mål - en målbank Det centrala samverkansrådet har sållat fram tre mål som ska prioriteras under en två-årsperiod.

  • Barn och ungdomar har framtidstro, självkänsla och vågar sätta gränser.
  • Miljöer där barn och ungdomar vistas är trygga.
  • Barn och ungdomar upplever att vuxna är närvarande och att det finns ett engagemang från vuxenvärlden.

Organisation

Styrgruppen för Gränslösa möjligheter är det centrala samverkansrådet (CSR) och under detta finns fyra lokala samverkansråd (LSR). CSR arbetar med övergripande strategiska frågor medan LSR genomför uppdrag som beslutats i CSR.

Centrala samverkansrådet (CSR)

Det centrala samverkansrådet har till uppgift att prioritera mål för arbetet för att verka på ett strategiskt plan. Rådet har ett gemensamt ansvar för resultatet av samverkansarbetet i Gränslösa möjligheter.

Lokala samverkansråd (LSR)

Det finns tre lokala samverkansråd som får direktiv av det centrala samverkansrådet.

Projektgrupper

I specifika frågor tillsätts projektgrupper som har en specifik uppgift.

Uppdaterad 2019-05-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga