Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen (kommun eller enskild huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett barn pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola eller fritidshem.
  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande för pedagogisk omsorg.
  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet av arbete med barn.
  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.

Pedagogisk omsorg i Kävlinge kommun

För närvarande bedrivs ingen pedagogisk omsorg i Kävlinge kommun. Är du intresserad av att ha ditt barn i pedagogisk omsorg kontakta biträdande sektorchef Utbildning Marie Nilsson, e-post: marie.nilsson2@kavlinge.se

Uppdaterad 2019-01-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga