Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vanliga frågor och svar Elevhälsan

Mitt barn har svårt att koncentrera sig och jag funderar på ADHD eller ADD? Vad ska jag göra?
Börja med att prata med mentorn om hur ditt barn fungerar i skolan. Ibland kan svårigheter finnas i hemmet men inte i skolan och tvärt om. Svårigheter med koncentration kan bero på många olika saker. Om du har svårt att hantera situationen i hemmet eller är orolig för ditt barn kan du ringa till En väg in på telefonnummer 020-512020. Där får du prata med en sjuksköterska som sedan lotsar dig vidare. Om en utredning öppnas på ditt barn kan skolan behöva komplettera med information om hur barnet fungerar i sin skolvardag. Det är viktigt att understryka att man inte behöver en diagnos för att få det stöd man behöver i skolan. Om du upplever att ditt barn inte får det stöd som behövs kan du prata med mentor/klasslärare, specialpedagog eller rektor på din skola för att just ditt barns skolsituation och stöd i skolan ska ses över.

Mitt barn mår psykiskt dåligt. Vart ska jag vända mig?
Om du upplever att ditt barn mår psykiskt dåligt och är deprimerad kan du som förälder kontakta En väg in, som ger telefonrådgivning för barn och unga mellan 0–18 år med psykisk ohälsa i Skåne. Telefonnummer till En väg in är 020-51 20 20. Det är även viktigt att informera barnets mentor, kanske finns det något som skolan kan göra för att bidra till att ditt barn ska må bättre.

Måste föräldrarna veta att en elev träffar skolkuratorn?
Om du är under 12 år och har en pågående samtalskontakt måste dina föräldrar godkänna det.

Vad gör jag om mitt barn inte vill gå till skolan?
Prata med ditt barn och försök att hitta anledningen, är det skolrelaterat eller är det sociala och/ eller relationella orsaker som ligger bakom. Därefter försök att komma fram till en gemensam plan hur ni ska gå tillväga för att lösa problemet. Ta kontakt med mentor / lärare och informera om din oro och vad ni pratat om.

Måste mitt barn ha en diagnos för att få stöd?
Nej, skolan är skyldig att ge stöd till de elever som behöver det. Stödet ska utformas utifrån elevens behov och inte diagnos.

Kan mitt barn med hörselnedsättning gå i sin kommunala hemskola?
Majoriteten av alla barn med hörselnedsättning går i sin kommunala hemskola. Alternativ till hemskolan är regionala och kommunala skolor för elever med hörselnedsättning, samt den statliga specialskolan för barn som också har behov av undervisning på teckenspråk. I Skåne finns Silviaskolan i Hässleholm, som är en regional skola för elever med hörselnedsättning samt den statliga Östervångsskolan i Lund för de elever som önskar undervisning på teckenspråk.

Kan skolsköterskan hjälpa mitt barn om hen är sjuk eller skadat sig på fritiden?Skolsköterskans främsta uppdrag är hälsofrämjande och förebyggande, men hen är såklart behjälplig med enklare sjukvårdsinsatser om detta händer under skoltid och skolsköterskan har tid och möjlighet.

Om du har funderingar kring ditt barns hälsotillstånd eller skada ta hjälp av 1177.se alternativt sök via din vårdcentral https://www.1177.se/Skane/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gör jag som vårdnadshavare om mitt barn behöver specialkost?
Om ditt barn behöver specialkost behövs ett intyg från sjukvården. Intyget lämnas till skolan.

Vad gör jag som vårdnadshavare om mitt barn behöver läkemedel i skolan?
För att personalen i skolan ska kunna hjälpa ditt barn med läkemedel så behövs ett intyg och handlingsplan från behandlande läkare. Det är vårdnadshavares ansvar att uppdatera handlingsplan, kontrollera utgångsdatum på läkemedel m.m. Skolsköterskan har inget ansvar när ett barn ska få läkemedel i skolan. Det är rektor och behandlande läkare ska samverka för att detta ska kunna ske på ett säkert sätt.

Uppdaterad 2018-06-12

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga