Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kuratorer

I Kävlinge kommun arbetar skolkuratorerna för att stödja alla elevers hälsa och lärande. Detta sker genom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt åtgärdande insatser.

Kuratorerna ingår i skolans elevhälsoteam och bidrar med den sociala och psykosociala kompetensen. Som kuratorer arbetar vi på skol-, grupp- och individnivå. Detta kan vara övergripande frågor på skolan (exempel likabehandlingsplan, elevhälsoplan och drogpolicy), klassarbete, konsultation till personal, arbete med grupper och enskilda samtal med elever.

När vänder man sig till en kurator?

Som elev eller förälder kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig. Kuratorn kan lyssna och ge vägledning exempelvis kring situationen i skolan eller hemma, kamrater eller fritid. Kontakten med kuratorn är alltid frivillig. Enskilda samtal med elever sker tidigast från 8 -års ålder. Kuratorn har inga behandlande samtal. Kuratorerna kan också ge råd om vilka möjligheter det finns för barn/ungdomar och deras familjer att få stöd utanför skolan.

Sekretess

Kuratorn har sträng sekretess, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen är till att eleven söker hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen. Genom samtycke från eleven/föräldrarna kan sekretessen upphävas. Sekretessen upphävs också då vårdnadshavare behöver ta sitt ansvar enligt föräldrabalken 6:11. Enligt socialtjänstlagen är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att en elev far illa. Vid dessa tillfällen upphävs kuratorns sekretess. Kuratorn har ingen dokumentationsskyldighet, förutom vid ärendehandläggning.

Uppdaterad 2018-05-04

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga