Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Centrala specialpedagoger

De centrala specialpedagogerna arbetar med uppdrag av såväl övergripande som lokal karaktär på skol-, grupp- och individnivå. Kommunens skolor ansöker om insats från central specialpedagog.

I uppdraget att verka förebyggande och hälsofrämjande ligger fokus på utbildningsinsatser och handledning till personal i pedagogiska frågor.

Vid elevärenden genomförs observationer, som sedan ligger till grund för fortsatt arbete, till exempel handledning till pedagog och/eller resursperson.

För att få en helhetsbild och nå större framgång i ett ärende, samarbetar de centrala specialpedagogerna med elevhälsans olika professioner, både lokalt och centralt. Uppdragen är av olika omfattning, men tidsbegränsade.

Handledning

De centrala specialpedagogerna handleder i pedagogiska frågor på individ-, grupp- och skolnivå. Syftet är att utveckla yrkesrollen och stärka professionaliteten.

Kompetensutveckling

De centrala specialpedagogerna erbjuder fortbildningsinsatser utifrån skolornas behov och önskemål. Här kan också ett samarbete med övriga professioner i elevhälsan vara aktuellt. I elevhälsans kunskapsbank presenteras de olika fortbildningsinsatser som finns att tillgå.

Centrala uppdrag

De centrala specialpedagogerna genomför även en del centrala uppdrag såsom kartläggningar av till exempel elever med särskilt stöd.

Uppdaterad 2018-04-25

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER