Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Centrala resurser

Centrala resurser arbetar med uppdrag av såväl övergripande som lokal karaktär på skol-, grupp- och individnivå. Kommunens skolor ansöker om insats från centrala resurser.

I uppdraget att verka förebyggande och hälsofrämjande ligger fokus på utbildningsinsatser och handledning till personal i pedagogiska frågor.

Vid elevärenden genomförs observationer och kartläggningar, som sedan ligger till grund för fortsatt arbete, till exempel handledning till pedagog och/eller resursperson eller insatser på individnivå.

För att få en helhetsbild och nå större framgång i ett ärende, samarbetar centrala resurser med elevhälsans olika professioner, både lokalt och centralt. Uppdragen är av olika omfattning, men tidsbegränsade.

Handledning

Centrala resurser handleder i pedagogiska frågor på individ-, grupp- och skolnivå. Syftet är att utveckla yrkesrollen och stärka professionen.

Kompetensutveckling

Centrala resurser erbjuder fortbildningsinsatser utifrån skolornas behov och önskemål. Här kan också ett samarbete med övriga professioner i elevhälsan vara aktuellt.

Centrala uppdrag

Centrala resurser genomför även en del centrala uppdrag såsom kartläggningar av till exempel elever med särskilt stöd.

Insatser på individnivå

Centrala resurser genomför även insatser på individnivå för att hjälpa eleverna till en bättre skolsituation.

Uppdaterad 2019-01-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga