Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Avgifter

Avgifterna  fr.o.m.  höstterminen  2012  ser  ut  enligt  följande:

Musik
Antal  barn  i  Kulturskolan  per  familj:
1  barn  1400  kr/termin
2  barn  2520  kr/termin
3  barn  3220  kr/termin
4  barn  3500  kr/termin

Annat  ämne
Antal  barn  i  Kulturskolan    per  familj:
1  barn  750  kr/termin
2  barn  1350  kr/termin
3  barn  1725  kr/termin
4  barn  1875  kr/termin

Ensembler 500 kr/termin (elever i Kulturskolan går gratis.)

Fantasi och färg, Teater, Trolleri 750 kr/15 gånger. 

 Avgift för  instrumenthyra  är 475  kr/termin. 

OBS!  Om  man  väljer  att  sluta  mitt  i  terminen  återbetalas  ingen  avgift.  Dock  uttages  ingen  avgift  om  eleven  slutar direkt efter  första  lektionstillfället.  


Uppdaterad 2016-04-05

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00