Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Trafikstrategi

Kävlinge kommun har för första gången tagit fram en trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande trafik- och infrastrukturfrågor.

Strategin innehåller en långsiktig målsättning för 2035 och konkreta målområden, baserat på den kunskap som finns om nuläge och aktuella behov. Den långsiktiga målsättningen är "det hållbara resandet".

Trafikstrategins målområden:

  • Dialog och beteendeförändring
  • Bättre cykelmöjligheter
  • Effektiva och hållbara regionala förbindelser
  • Vackra, säkra, trygga och välkomnande miljöer
  • Fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i Kävlinge kommuns verksamheter
  • Hållbara transportlösningar i stadsbyggnadsprojekt
  • Utveckla stationsnära lägen

Med trafikstrategin tas ett samlat grepp för att utveckla ett transportsystem som bidrar till hållbar utveckling i hela kommunen.

Samrådstid för synpunkter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för trafikstrategin som är en delstrategi för kommunens beslutade Utvecklingsstrategi 2015-2018. Den 7 december 2016 beslöt kommunstyrelsen att sända ut förslaget Trafikstrategi för Kävlinge kommun på samråd. Under samrådstiden kan synpunkter lämnas på förslaget.

Samrådstiden är under perioden 20 december 2016 – 28 februari 2017.

Följande handlingar är del av samrådsunderlaget:

Skriftliga synpunkter på samrådsförslaget ska ha inkommit senast 28 februari 2017 till postadress:

Kävlinge kommun
Kommunkansliet
244 80 Kävlinge

Märk gärna brev eller synpunker med "Trafikstrategi". 


Uppdaterad 2017-05-15

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00