Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Parkering

På allmän platsmark inom Kävlinge kommun är all parkering avgiftsfri.

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t.ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Tunga fordon

Tunga fordon, med totalvikt över 3,5 ton, får inte parkeras på kommunala och statliga gator och vägar nattetid ( klockan 22-06) förutom på särskilt anordnade lastbilsparkeringar på Fäladsvägen i Löddeköpinge och på Bogesholmsvägen i Kävlinge.


Parkeringsskylt. Foto: Joanna Bladh

Tidsbegränsad parkering

Hur länge du får parkera på olika platserna framgår av skyltningen. I bland annat Kävlinge centrum är parkeringen tidsbegränsad med krav på p-skiva. Du kan kostnadsfritt hämta din P-skiva i affärerna i Kävlinge centrum, på kommunhuset och på turistbyrån vid Center Syd. Om du har en P-skiva från någon annan ort, är det fritt fram att använda denna. P-skivan ska ligga väl synlig och rätt inställd. Man kan även skriva sin ankomsttid tydligt på en lapp som läggs i framrutan.

Parkeringsövervakning

Kommunen bedriver parkeringsövervakning i hela kommunen. Prioriterade platser är Kävlinge centrum, huvudgator samt gator in till skolor och vårdinrättningar.

Den som bryter mot parkeringsreglerna riskerar att få betala en parkeringsanmärkning. Felparkeringsavgifterna är på 400, 700 eller 1000 kr beroende på felparkeringens allvarlighetsgrad. Här kan du se kommunens felparkeringsavgifterlänk till annan webbplats. Vill du överklaga din parkeringsanmärkning ska du följa anvisningarna på parkeringsanmärkningen.


Uppdaterad 2017-01-20

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00