Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Gatubelysning

Kommunen sköter ca 8 000 stycken gatubelysningsstolpar. Utöver den kommunala belysningen finns privat inom t.ex. bostadsrättsföreningar och lägenhetsområden samt Trafikverkets belysning. Belysning som tillhör Trafikverket är normalt märkt med deras namn.

Inom nya bostadsområden är det exploatören som är ansvarig för gator och belysning fram till att allt är färdigt och överlämnat till kommunen.

Felanmälan gatubelysning

Vid större kabelfel eller när stolpar är påkörda så att de riskerar att ramla ring Kontakt Kävlinge, tfn. 046-73 90 00 under kontorstid och SOS Alarm, tfn. 040-676 90 66 efter kontorstid. Ring 112 om det råder akut fara.

Målet är att en felanmäld lampa ska vara lagad inom 2 veckor. För allvarligare fel såsom kabelfel kan det dröja längre.

Vid felanmälan är det viktigt att ange en så noggrant beskrivning av lampans placering som möjligt. Framförallt om lampan ibland är släckt och ibland tänd. Eftersom lampan oftast är tänd i början kan det inträffa att den är tänd när kommun entreprenör ska laga den.

Två gånger varje år utförs en syn av all gatubelysning. Då lagas allt som är släckt oavsett om det är felanmält eller inte.

Vid syn eller lagning av fel kan belysningen stå tänd dagtid.


Uppdaterad 2015-10-14

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00