Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Cykelvägar

Kävlinge kommun ansvarar för underhåll, byggande och belysning av de flesta cykelvägarna i kommunen. Undantag är cykelvägen mellan Löddeköpinge och Barsebäckshamn utmed Pinhättevägen samt utmed Barsebäcksvägen och genom Hög som Trafikverket ansvarar för.

Cykelkartor inom kommunen

Vid eventuella fel och brister i det kommunala cykelvägnätet gör du enklast en felanmälan. Vid akuta skador, ring Kontakt Kävlinge 046-73 90 00.

För felanmälan på Trafikverkets cykelvägnät ring 0771-921 921.

Att cykla är ett roligt och miljövänligt sätt att ta sig fram på. Samtidigt ger det motion och många gånger kan det gå snabbare och vara enklare att cykla kortare sträckor jämfört med att ta bilen. I Kävlinge kommun finns idag cirka 180 kilometer gång- och cykelväg. För att öka cykelresandet arbetar kommunen med att bygga ut cykelvägnätet, göra säkrare och tryggare passager, förbättra vägvisningen och skapa fler och säkrare parkeringsmöjligheter.

Behöver du pumpa din cykel finns kommunala cykelpumpar vid Kävlinge station, Dösjebro station och vid Löddekors.


Uppdaterad 2016-05-09

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00