Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Trafik och gator

Miljö & Teknik ansvarar för drift och underhåll samt nybyggnation av kommunala gator, vägar, cykelvägar, parkeringsplatser och gatubelysning i tätorterna.  

Gatuavdelningen  ansvarar för underhåll, byggande och belysning av gator, vägar och parkeringsplatser i tätorterna. Vi ansvarar även för cykelvägarna i kommunen. På landsbygden ansvarar Trafikverket för de allmänna vägarna. Miljö & Teknik sköter och underhåller också kommunens parker, grönområden, lekplatser och skogar. I uppdraget ingår också tillståndsgivning till företag i frågor om parkering, markupplåtelse (som till exempel för uteservering och varuskyltning), evenemang, dispenser och schakttillstånd. Tänk på att tillstånd för användande av offentlig plats, offentlig tillställning, allmän sammankomst och idrottsevenemang söks hos Polismyndigheten.

Arbete med gatubelsningen. Foto: Joanna Bladh


Uppdaterad 2018-04-12