Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Tillsammans för en snygg och trygg kommun

Tillsammans för en snyggare och tryggare kommun

För att göra Kävlinge till en snyggare och tryggare plats för människor som bor, arbetar eller besöker kommunen genomförs en satsning på utemiljöerna. Projektet sker tillsammans med kommuninvånarna under tre år och innehåller en rad olika aktiviteter och åtgärder för att försköna utemiljöerna.

Planerade aktiviteter 2016

Utökad satsning på Skräpplockarveckan

Även i år bjuds föreningar och grupper in att delta, utöver kommunala verksamheter. Som tack för hjälpen bjuds det på korv och dricka.

Påsk-, Halloween- och julpynt

I samband med högtiderna dekoreras det i kommunen.

Dekorationer under vår, sommar och höst

Olika platser i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro dekoreras under året med vårlökar, blomsterarrangemang och dekorationer.

Ökad renhållning

Högre krav på driftentreprenören gällande städning och ogräsbekämpning i Kävlinge centrum och vid Kävlinge station.

Tävling – kommunens snyggast juldekorerade trädgård

Liksom förra året ska kommunens snyggast juldekorerade trädgård utses.

Tävling – kommunens vackraste trädgård (NY)

Kommunens vackraste trädgård utses under sommaren.

Nya infartsentréer i Furulund och Kävlinge (NY)

Nya infartsentréer återknyter till orternas gemensamma historia som järnvägsknutpunkt genom att utformas som spår, likt järnvägsspår, med planterade växter i.

Digitala trygghetsvandringar (NY)

Ett koncept för trygghetsvandringar tas fram och minst en trygghetsvandring kommer att genomföras under året.

Kameraövervakning på stationen i Dösjebro (NY)

Ett tillstånd för kameraövervakning har sökts hos Länsstyrelsen.

Utökad belysning (NY)

Järnvägsbron längs Kvarngatan i Kävlinge planeras under året få ny effektbelysning efter godkännande av Trafikverket. Ytterligare platser för ny effektbelysning undersöks.

Nya cykelställ och väderskydd (NY)

Cykelställ med möjlighet att låsa fast cyklar sätts under året upp vid Kävlinge station. Det kommer också sättas upp nya väderskydd.

Ny skyltning av kommunala verksamheter (NY)

Under året påbörjas en förnyad skyltsättning av kommunala anläggningar enligt utarbetat skyltprogram.

Uppfräschning runt entréer (NY)

Entréerna kring Kävlinge bibliotek och kommunhus får under året en mindre uppfräschning.

Ny belysning vid busshållplats (NY)

Busshållplatsen på Löddevägen i Barsebäck får under året förbättrad belysning.

Ny belysning på Annelundsskolan (NY)

Skolan får under året förbättrad belysning.

Genomförda aktiviteter 2015

  • Utökad satsning på Skräpplockarveckan
  • Mer påsk-, Halloween- och julpynt
  • Fler dekorationer under vår, sommar och höst
  • Ökad renhållning
  • Nya affischeringspelare
  • Ommålning av stationsområdet i Kävlinge
  • Uppfräschning av refuger och rondeller
  • Nya affischeringspelare
  • Tävling – kommunens snyggast juldekorerade trädgård

Om Tillsammans för en snygg och trygg kommun

Startades 2015 och genomförs av kommunens verksamheter tillsammans med invånare, lokala föreningar och intressegrupper. Inför starten gjordes en förstudie för att besluta om vilka aktiviteter som ska ingå. Satsningen har sitt ursprung i Bilden av Kävlinge, då det bland annat framkom önskemål om åtgärder för att försköna de fysiska miljöerna.

Några av 2015 års aktiviteter

Antalet arrangemang har utökats på flera platser i kommunen. De planterade vårlökarna har bland annat fördubblats.

Antalet blomsterarrangemang, dekorationer och vårlökar utökades under året på olika platser i Kävlinge, Furulund, Löddeköpinge och Dösjebro.

I samband med högtiderna har det dekorerats med bland annat påskkärringar, Halloweenspöken och julpynt.

I samband med högtiderna utökades dekorationerna i kommunen.

Tunneln i Kävlinge har rengjorts, målats om och fått ny belysning.

Utvalda broar och tunnlar rengjordes och klotterskyddades. Tunneln i Kävlinge har rengjorts, målats om och fått ny belysning.

Nya affischeringspelare sattes upp i Kävlinge, Löddeköpinge samt Furulund.

Nya affischeringspelare sattes upp i Kävlinge, Löddeköpinge samt Furulund.

2015 års snyggast juldekorerade trädgård finns i Kävlinge, närmare bestämt på Åkerrosvägen.

2015 års snyggast juldekorerade trädgård finns i Kävlinge, närmare bestämt på Åkerrosvägen.


Uppdaterad 2016-08-02

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00