Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Tillsammans för en snygg och trygg kommun

Tillsammans för en snyggare och tryggare kommun

För att göra Kävlinge till en snyggare och tryggare plats för människor som bor, arbetar eller besöker kommunen genomförs insatser i form av en rad olika aktiviteter och åtgärder för att försköna utemiljöerna. Satsningen sker tillsammans med kommuninvånarna.

Planerade aktiviteter 2017

Utökad satsning på Skräpplockarveckan

Även i år bjuds föreningar och grupper in att delta, utöver kommunala verksamheter.

Påsk-, Halloween- och julpynt

I samband med högtiderna dekoreras det i kommunen.

Dekorationer vid högtider och utökade blomsterarrangemang

Det blir en fortsättning på tidigare års dekorationer kring påsk, halloween och jul samt utökade blomsterarrangemang under vår, sommar och höst.

Uppfräschningar av Barsebäckstrand och Barsebäckhamn (NY)

Bryggan renoveras inför badsäsongen. I sommar kommer tångrensning att göras varje vecka på stranden under perioden juni–augusti. Nytt för i år är att påfyllnad av sand planeras både på badplatsen och i Barsebäckhamn. Under året installeras även nya toaletter på campingen.

Ökad belysning över broar och Kvarngatan (NY)

Utökad belysning installeras över en bro på E6:an. Järnvägsbron över Kvarngatan i Kävlinge renoveras och får utökad belysning med ljusspel.

Fler och säkrare cykelställ

De nya cykelställen har möjlighet till ramlåsning och placeras på Dösjebro station och vid  Vikhögsvägens hållplats i Löddeköpinge. Fler säkra cykelställ planeras vid busshållplatser i Löddeköpinge och Furulund, där bågar placeras ut för att möjliggöra ramlåsning med vajer eller motsvarande.

”Syns du finns du”-kampanjen fortsätter

Kampanjen ”Syns du finns du” fortsätter och syftar till att öka användandet av reflex i mörkret. Som en del av kampanjen placerades en självlysande cykel och bänk ut i Hög och Furulund tidigare i år.

Rensning av Kävlingeån samt hamnarna i Vikhög och Barsebäck

Två olika dykföreningar rensar under året de olika platserna på skräp. Längs Kävlingeån rensas det vid Malmövägen i Löddeköpinge, Vikenbadet i Furulund och Hoby i Kävlinge. I Vikhög och Barsebäck handlar det om badplatserna vid hamnarna.

Genomförda aktiviteter 2015-2016

 • Fortsatt utökad satsning på Skräpplockarveckan
 • Påsk-, Halloween- och julpynt
 • Dekorationer under vår, sommar och höst
 • Ökad renhållning
 • Tävling – kommunens snyggast juldekorerade trädgård
 • Tävling – kommunens vackraste trädgård
 • Nya infartsentréer i Furulund och Kävlinge
 • Digitala trygghetsvandringar
 • Tillstånd för kameraövervakning på stationen i Dösjebro
 • Nya cykelställ och väderskydd
 • Påbörjad ny skyltning av kommunala verksamheter
 • Uppfräschning runt entréer
 • Ny belysning vid busshållplats och på Annelundsskolan
 • Nya affischeringspelare
 • Ommålning av stationsområdet i Kävlinge
 • Uppfräschning av refuger och rondeller
 • Nya affischeringspelare

Om Tillsammans för en snygg och trygg kommun

Startades 2015 och genomförs av kommunens verksamheter tillsammans med invånare, lokala föreningar och intressegrupper. Inför starten gjordes en förstudie för att besluta om vilka aktiviteter som ska ingå. Satsningen har sitt ursprung i Bilden av Kävlinge, då det bland annat framkom önskemål om åtgärder för att försköna de fysiska miljöerna.

Om Tillsammans för en snygg och trygg kommun

Satsningen började som ett projekt som löper 2015-17. Nysatsningar inom projektet avslutas med de aktiviteter som genomförs 2017.

Vissa av aktiviteterna har varit engångsinsatser, men i de flesta fall kommer förvaltningarna att fortsätta sköta, underhålla och utveckla de olika satsningarna. Kommuninvånare kommer även i fortsättningen att få njuta av fler högtidsdekorationer och blomsterarrangemang, trygghetsskapande belysning och säkerhetslösningar samt uppfräschade miljöer.

Några av tidigare års aktiviteter

Nya infartsentréer i Furulund och Kävlinge återknyter till orternas gemensamma historia som järnvägsknutpunkter genom att utformas som järnvägsspår.

Nya infartsentréer i Furulund och Kävlinge.

Antalet arrangemang har utökats på flera platser i kommunen. De planterade vårlökarna har bland annat fördubblats.

Antalet blomsterarrangemang har utökats på flera platser i kommunen.

I samband med högtiderna har det dekorerats med bland annat påskkärringar, Halloweenspöken och julpynt.

I samband med högtiderna utökades dekorationerna i kommunen.

Tunneln i Kävlinge har rengjorts, målats om och fått ny belysning.

Utvalda broar och tunnlar har rengjorts och klotterskyddats. Tunneln under järnvägsbron i Kävlinge har rengjorts, målats om och fått ny belysning.


Uppdaterad 2017-09-25

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00