Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lommabanan - Furulund station

2020 beräknas Pågatågstrafiken på Lommabanan vara igång, till dess ska stationsområdet i Furulund byggas om till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. Detaljplanearbetet är igång, efter sommaren kommer det finnas chans att tycka till om det förslag som tas fram. Det handlar till exempel om var cykelvägar och tunnlar ska anläggas. 

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Godstrafiken som kör på Lommabanan kommer få sällskap av pågatåg när två nya stationer byggs i Furulund och Lomma. Utanför Stävie, söder om Furulund, byggs ett mötesspår. Planerad byggstart 2019.

Tågen kommer att gå en gång i timmen dagtid på sträckan Kävlinge–Furulund–Lomma– Malmö, i ett senare skede en gång i halvtimmen. Nattetid blir tågen något förre, totalt planeras det för 38 tåg/dygn, båda riktningarna sammanräknade. Från Furulund kommer tåget till Malmö ta cirka 20 minuter.

Stationsområdet blir samlingspunkt

En utredning om hur trafiken inom hela Furulund påverkas har gjorts, nu ska detaljplaner tas fram. Planen är att bygga gång- och cykeltunnlar under järnvägen, dels vid stationsområdet, dels mellan Parkgatan och Bryggaregatan. Längs järnvägens norra sida föreslås en pendlar- och en cykelparkering. Det föreslås även en cykelparkering på den södra sidan. Solgatans respektive Kungsgatans plankorsningar byggs bort och det kommer att byggas ett mötesspår utanför Stävie.

Lommabanan uppgraderas för högsta tillåtna hastighet 160 km/h. Pågatågen kör inte fortare än 100 km/h inne i samhällena eftersom de ska bromsa och accelerera i samband med uppehåll vid stationerna. Godstågen kör sällan fortare än 100 km/h.

Fakta om Lommabanan

Lommabanan är en viktig del av Godsstråket genom Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sträckan har fått en ökad betydelse för godstrafiken sedan trafiken genom Hallandsåsen öppnades i december 2015. Det exakta antalet godståg på Lommabanan varierar beroende på konjunkturläget men beräknas ligga mellan 15-25 godståg/dygn. Utbyggnaden är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och kommunerna längs Lommabanan för att underlätta pendling med kollektivtrafik i västra Skåne. På längre sikt kan det bli aktuellt med stationer i Flädie, Alnarp och Arlöv. 

Uppdaterad 2017-04-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00