Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Information till dig som utförare av servicetjänster

Kävlinge kommun har ett valfrihetssystem för servicetjänster inom hemvården enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Systemet kallas Fritt val av servicetjänster.

Du som vill bli utförare måste ansöka om godkännande. I förfrågningsunderlaget finns mer information kring:

  • Krav som kommunen ställer på dig som utförare
  • Ekonomiska villkor
  • Hur det går till att ansöka

FörfrågningsunderlagPDF

Vad och för vem?  

En utförare ska för kommunens räkning, åta sig att utföra servicetjänster avseende tvätt och städ. De personer (kunder) som genom ett biståndsbeslut är beviljade serviceinsatser, har via valfrihetssystemet möjlighet att välja utförare. Endast godkända utförare får utföra biståndsbedömda insatser.

Eftersom utföraren är beroende av kundens aktiva val kan kommunen inte garantera några volymer.

Du kan erbjuda tilläggstjänster

Du som är utförare har även möjlighet att, förutom de ordinarie tjänsterna, erbjuda tilläggstjänster (hushållsnära tjänster) som inte ingår i biståndsbeslutet.

Syftet med systemet

Syftet med valfrihetssystemet är att genom kvalitetsbaserad konkurrens ge den enskilde invånaren/kunden större inflytande genom att själv kunna välja vem som ska utföra tjänsterna.  

​Aktuella rutiner för dig som utförare

Här hittar du dessa

Vad gäller för kunden?

  1. Biståndshandläggaren fattar biståndsbeslut på delegation av socialnämnden.
  2. Antingen får kunden ett traditionellt biståndsbeslut efter utredning eller så skrivs en överenskommelse i förenklad biståndshandläggning i form av ett rambeslut. Förenklat rambeslut innebär ett generellt beslut för person, 80 år och äldre, upp till fyra timmar per månad.
  3. Den enskilde väljer själv inom ramen, vilka insatser han eller hon vill ha utförda, hur många timmar han eller hon vill utnyttja per månad samt vem som ska utföra tjänsterna.


Uppdaterad 2018-01-09

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00