Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Rådet för trygghet och hälsa

Rådet för trygghet och hälsa (RTH) är ett tvärsektoriellt samverkansforum för strategiska frågor inom områdena trygghet, säkerhet och folkhälsa.

I rådet ingår representanter från Polisen, Region Skåne (Vårdcentral), Räddningstjänsten Syd, Svenska kyrkan, samt Kävlinge kommun. Genom att samla berörda intressenter tillvaratas kompetens och resurser som finns i Kävlinge kommun.

Rådets övergripande uppgift är att samordna åtgärder för att långsiktigt motverka brott och rädsla för brott samt att främja trygghet, säkerhet och tolerans. Målet är att medborgarna i Kävlinge kommun ska få leva i en kommun som upplevs som trygg och fri från skadegörelse och klotter. RTH hanterar även de ärenden och frågeställningar som BRÅ tidigare arbetade med. 

Bland de insatser som har gjorts och görs i kommunen kan nämnas Säkerhetsdagar för skolungdomar, väktarbilar och trygghetsvandringar för att åtgärda och bättre planera våra offentliga miljöer. RTH delar även ut Pris för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet - år 2016 gick priset till Tillsammans för Kävlinge.

RTH sammanträder 3-4 gånger per år. Har du en fråga som du vill att RTH ska ta upp, kontakta Per Nordén, säkerhetschef.

Sammanträden 2016

Övrigt


Uppdaterad 2017-05-30

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00