Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Vårdplanering

När du är utskrivningsklar från sjukhuset erbjuds du en samordnad vårdplanering. Vid en samordnad vårdplanering deltar du, personal från avdelningen på sjukhuset och vårdplanerare från kommunen.

Under den samordnade vårdplaneringen diskuterar vi ditt behov av stöd efter utskrivningen. Vi planerar för de första två veckorna efter utskrivningen, därefter kommer en biståndshandläggare att göra en uppföljning.

Under vårdplaneringen har du möjlighet att ansöka om vilken hjälp du tror att du behöver. Den hjälp du beviljas beslutas av en biståndshandläggare. Här är några exempel:

  • Hjälp av hemtjänst
  • Korttidsplats beviljas i de fall där omvårdnads- eller rehabiliteringsbehovet anses vara så omfattande att det inte kan tillgodoses i hemmet.
  • Trygghetstelefon är inte biståndsbedömt, alla oavsett ålder har rätt till insatsen.

Vidare görs bedömning av kommunens sjuksköterska om ditt behov av hemsjukvård, till exempel:

  • Medicindelning
  • Såromläggning
  • Provtagning

Du kan diskutera rehabiliterings- och hjälpmedelsbehov med kommunens sjukgymnast eller arbetsterapeut.


Uppdaterad 2016-11-07

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00