Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas huvudsakliga uppgifter är att se till att:

  • riktlinjer för hur vården skall bedrivas och rutiner för läkemedelshantering och dokumentation utarbetas,
  • patienten ges den vård och behandling som läkare ordinerat,
  • beslut om att delegera ansvar för utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten och
  • rutiner om avvikelser och anmälan om skador (lex Maria) finns.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till sina krav, finns det möjlighet att framföra klagomål till Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan till exempel vara händelser som lett till en skada och som inte kommer att försvinna eller att man har fått mycket större behov av vård.

Innan kontakt tas med IVO gällande klagomål på vården, ska du först kontakta oss i kommunen där du fick vård, så att vi kan besvara dina klagomål. Du är välkommen att höra av dig till Kontakt Kävlinge på telefon 046-73 90 00.

Om du tycker att svaret är otillräckligt kan du anmäla till IVO.

Patientnämnden

Om du inte vill kontakta kommunen som gett dig vård kan du vända dig till Patientnämndenlänk till annan webbplats. De tar emot klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift är stödja de klagomål som du vill föra fram och se till att de blir besvarade. De kan också informera vilka rättigheter du har inom vården.

Uppdaterad 2018-02-09

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00