Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

MAS har ett lagstadgat ansvar för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården. MAS ansvarar bland annat för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Du kan kontakta MAS om du har frågor eller synpunkter kring hur vården bedrivs eller bemötande i vården.

Patientnämnden

I vissa fall kan det kännas svårt eller obehagligt att diskutera direkt med personalen. Ett alternativ är att du då vänder dig till Patientnämnden kring kommunens vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till sina krav, finns det möjlighet att framföra klagomål till Inspektionen för vård och omsorg.

Patientsäkerhetsberättelse

Här kan du läsa årets patientsäkerhetsberättelse

Uppdaterad 2016-06-28

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00