Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hemsjukvård

Du som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentral eller distriktssköterskans mottagning har rätt att få sjukvård i hemmet.

Vem kan få hemsjukvård?

Om du har behov av sjukvårdande eller rehabiliterande åtgärder i hemmet finns det möjlighet till denna hjälp.

Förutsättning är att du inte själv eller med hjälp kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning. Detta betyder, att när du är frisk igen eller ditt behov av sjukvård eller rehabiliteringöppnas i nytt fönster upphör, avslutas du i hemsjukvården och eventuell fortsatt behandling sker på din vårdcentral.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är den kommunala hälso- och sjukvården som utförs av distriktssköterskor/sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vissa omvårdnadsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser utförs efter delegation/ordination av omvårdnadspersonal.

Distriktssköterskor/sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt och utför hälso-och sjukvårduppgifter enligt läkarordination. Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggning och provtagning.

Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för rehabiliteringen d.v.s. bedömning, behandling och träning som utförs i hemmet. Insatserna har alltid ett mål och är begränsade till viss tid.

Vem beslutar?

Distriktssköterskor/sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i hemsjukvården och är de inom den kommunala hälso- och sjukvården som beslutar om du är berättigad till hemsjukvård.

När du är inskriven i hemsjukvården upprättas en hälsoplan i samråd med dig.

Ett besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast debiteras enligt kommunens regler. Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Kommunen har inga egna läkare utan vi samarbetar med Region Skåne, för att ge dig en god vård.

Vad kostar det att få hemsjukvård?

Läs mer om våra hemvårdsavgifter​

 

Uppdaterad 2017-08-18

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00