Tyck till om Kävlinge kommun

Sjukresor

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården, finns det olika sätt att göra det på. Bussar och tåg är ett bra alternativ i många fall, men ditt medicinska hälsotillstånd berättigar dig kanske att resa med taxifordon.

Detta är en sjukresa

Du kan få ersättning för sjukresa när du reser till/från din folkbokföringsadress och till/från Region Skånes vårdinrättningar. När du reser med buss, tåg och privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. När du reser med taxifordon subventionerar Region Skåne kostnaden för din resa. Oavsett färdsätt betalar du alltid en egenavgift.

Skånetrafiken är de som ansvarar för sjukresor i Region Skåne. De administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger även information.

Uppdaterad 2015-08-10

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00