Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tolk

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället samt styra över sina liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

Tolkförmedlingen i Lund​

Genom ett samarbete med Tolkförmedlingen i Lund kan Kävlinge kommun erbjuda dig som kommuninvånare tillgång till ca 200 tolkar som behärskar ett 80-tal språk. Tolkförmedlingen i Lund erbjuder:

  • Kontakttolk – på plats vid besökstillfälle.
  • Telefontolk – tolkar via telefon.
  • Dövblindtolkning, teckenspråkstolkning och vuxendövtolkning.
  • Kulturtolk – informerar om sitt hemland och sin kultur utifrån vissa teman, såsom religion, barnuppfostran och könsroller.
  • Översättning – skriven text.

Tolkförmedlingen i Lund tillhandahåller en så kallad jourlista, om verksamheten skulle behöva tolk på tider då Tolkförmedlingen inte har öppet. Tolkförmedlingen i Lund har en yrkeskompetent tolk- och översättarkår med utbildade tolkar. Tolkförmedlingen i Lund ingår i Tolkservicerådet.


Uppdaterad 2017-06-12

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00