Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Hjälp ensamkommande barn

Vi söker dig som vill bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem åt de ensamkommande barn som kommer till kommunen.

Barnen och ungdomarna har flytt från krigsdrabbade länder utan medföljande förälder/vårdnadshavare. De är oftast pojkar från 15 år och uppåt, ofta den äldsta sonen i familjen eller det barn som anses ha bäst förutsättningar att klara sig själv. De flesta har flytt från Afghanistan eller Syrien.

Familjehem

Som familjehem ansvarar ni för att på ett tryggt sätt etablera barnet/ungdomen i samhället genom omvårdnad, fostran och stöttning. Det är viktigt att ni som familj lever i en stabil social situation och att det finns ett stort intresse och ett helhjärtat engagemang för barnet/ungdomen.  

Mer information om att vara familjehem och intresseanmälan

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn/ungdom en eller ett par gånger i veckan. Tillsammans gör ni någon meningsfull aktivitet. Det kan handla om att stimulera till en aktiv fritid, hjälpa till i kontakten med myndigheter eller att fungera som en vuxen att prata med. 

Mer information om att vara kontaktperson och intresseanmälan

Kontaktfamilj​

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn/ungdom i ditt hem utvalda helger, vanligtvis varannan. Kontaktfamiljen avlastar och ger stöd till barnet/ungdomen i tillvaron samt möjlighet till kontakt med fler vuxna.

Mer information om att vara kontaktfamilj och intresseanmälan

Gåvor till ensamkommande

Lions club i Kävlinge tar emot kläder till ensamkommande barn i sin insamlingscontainer på Floragatan i Kävlinge. Störst är behovet av pojk- och herrkläder i storlekarna M och L. Kommunen har ingen möjlighet att själv ta emot gåvor till ensamkommande barn och ungdomar, alla som kommer till Kävlinge får mat, boende och andra förnödenheter av kommunen.

Hjälp vuxna flyktingar

Stödperson och fadderfamiljer till nyanlända familjer

Som stödperson/fadderfamilj fungerar du/ni som en väg in i det svenska samhället. Du/ni matchas med en nyanländ familj genom intervjuer. Ni kommer själva överens om hur ofta ni vill träffas men du/ni förväntas inledningsvis vara den drivande parten i att hålla kontakten vid liv.

Du/ni fungerar som ett stöd genom att lära ut svenska och lite om hur samhället fungerar, främst genom att umgås men också till exempel i enklare kontakter med myndigheter. Det kan handla om att hjälpa till att ringa vårdcentralen eller förklara vad som står i brev från skola. Engagemanget är frivilligt och det utgår därför ingen ekonomisk ersättning.

Vill du veta mer?

För mer information eller för att anmäla intresse, kontakta flyktingsamordnare Christine Halldén via e-post, christine.hallden@kavlinge.se, eller telefon, 046-73 90 96.

Lär ut svenska på Språkcaféet

Språkcaféet arrangeras varje vecka, onsdagar klockan 10.30 -11.30 i sal Bassängen på Kvarngatan 17, Kävlinge. På plats får SFI-elever lära sig prata svenska tillsammans med volontärer. Språkcaféet arrangeras av Lärcentrum och biblioteken i Kävlinge.

Språkcaféet är öppet även för andra än sfi-elever som vill träna svenska.

För mer information, kontakta bibliotekarie Åsa Strömqvist via e-post, asa.stromqvist@kavlinge.se.

Du som vill hjälpa till på andra sätt uppmanas höra av dig till frivilligorganisationer för att höra vilka möjligheter som finns.


Uppdaterad 2017-10-31

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00