Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ensamkommande barn

Årligen söker ett antal ensamkommande barn och ungdomar utan förälder eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige.

Vill du engagera dig för ensamkommande barn och ungdomar?

Barnen som kommer är främst pojkar från 15 år och uppåt. Det är oftast den äldsta sonen i familjen eller det barn som anses ha bäst förutsättningar att klara sig själv, som kommer hit. De flesta har flytt från Afghanistan eller Syrien.

Gemensamt för barnen som kommer är att de befinner sig i en utsatt situation, vilket medför att mottagandet av dem har hög prioritet. Kävlinge kommun har skrivit ett avtal med Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande barn som innefattar att tillhandahålla fem boendeplatser. Tre av dem ska vara tillgängliga för asylsökande barn och två för barn med uppehållstillstånd.

Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige och i så fall beviljas permanent uppehållstillstånd. De får anvisa barn från 15 års ålder till Kävlinge kommun och de första barnen togs emot den 28 november 2011.

Kommunen är skyldig att enligt Socialtjänstlagen utreda barnens behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Det är också kommunens ansvar att utse god man samt tillhandahålla skolgång. Målsättningen är att ungdomarna ska utveckla en hälsosam livsstil samt uppleva trygghet i tillvaron genom att erbjudas ett bra och tydligt mottagande samt att se till individens behov av råd och stöd.

Verksamheten för ensamkommande barn ligger organisatoriskt under Individ- och familjeomsorgen, Socialtjänsten. I verksamheten arbetar två socialsekreterare varav en med ett samordnande ansvar.


Uppdaterad 2018-01-24

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00