Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Arbete

Arbete och integration på Lärcentrum rustar människor som står utanför arbetsmarknaden genom att erbjuda kunskap, verktyg och personligt stöd – för att därigenom ge individen ökade möjligheter till egen försörjning och minskat bidragsberoende från alla trygghetssystem.

Vi arbetar med olika program för arbetssökande och långtidssjukskrivna mellan 18-65 år samt program för nyanlända flyktingar.

Våra största uppdragsgivare och samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kävlinge kommuns olika förvaltningar.

Dessutom har vi ett gott och nära samarbete med det lokala näringslivet, vilket är en förutsättning för att uppnå goda resultat.

Våra framgångar beror på den mer än 20 år långa traditionen av nära samverkan med myndigheterna och med näringslivet. Dessutom har Kävlinge kommun haft en relativt gynnsam utveckling av lediga arbeten och en tillväxt av småföretag.

Kävlinge Lärcentrum driver också EU-projekt. Genom projekten har vi möjlighet att utveckla våra metoder för att ge arbetssökande ännu bättre möjligheter att återgå till arbetsmarknaden.

Vi är stolta över att:

  • 70% av de deltagare som lämnar Kävlinge Lärcentrum på grund av arbete, utbildning eller annat stannar kvar på arbetsmarknaden.
  • ca 100 arbetsplatsambassadörer har utbildats hos över 80 olika arbetsgivare, såväl privata och offentliga. Ambassadörerna fungerar som ett dagligt stöd för praktikanter och ett förstärkt PA-stöd åt ledning och arbetsgrupper i företaget.
  • de Klimatanalyser vi genomför åt kommunala enheter ökar medvetenheten om hur man minskar ohälsa i arbetsgrupperna och leder till ännu bättre arbetsmiljö.
  • samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Kävlinge Lärcentrum fungerar mycket bra.


Uppdaterad 2015-01-25

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00