Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Tolk

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället samt styra över sina liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

Tolkförmedlingen i Lund​

Genom ett samarbete med Tolkförmedlingen i Lund kan Kävlinge kommun erbjuda dig som kommuninvånare tillgång till ca 200 tolkar som behärskar ett 80-tal språk. Tolkförmedlingen i Lund erbjuder:

  • Kontakttolk – på plats vid besökstillfälle.
  • Telefontolk – tolkar via telefon.
  • Dövblindtolkning, teckenspråkstolkning och vuxendövtolkning.
  • Kulturtolk – informerar om sitt hemland och sin kultur utifrån vissa teman, såsom religion, barnuppfostran och könsroller.
  • Översättning – skriven text.

Tolkförmedlingen i Lund tillhandahåller en så kallad jourlista, om verksamheten skulle behöva tolk på tider då Tolkförmedlingen inte har öppet. Tolkförmedlingen i Lund har en yrkeskompetent tolk- och översättarkår med utbildade tolkar. Tolkförmedlingen i Lund ingår i Tolkservicerådet.


Uppdaterad 2017-06-12

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00