Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stödfamilj

Stödfamilj LSS är en korttidsvistelse utanför det egna hemmet där barn med funktionsnedsättning få bo hos en familj, vanligtvis ett veckoslut per månad.

Vem kan få stödfamilj?

En familj med ett funktionshindrat barn eller vuxen kan ansöka om korttidsvistelse utanför egna hemmet i form av stödfamilj.

Så ansöker du

Ta kontakt med LSS-handläggaren i vår kommun. LSS-handläggaren utreder sedan behovet av stödfamilj och om du får ja på din ansökan, hur många dagar i månaden som är lämpligt.

Kostnad

Insatsen Stödfamilj LSS är kostnadsfri men man betalar en liten ersättning för maten.

Hur lång tid tar det?

Målet är att den som beviljats insatsen ska få en stödfamilj inom tre månader.

Hur går det till att bli stödfamilj?

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem, vanligtvis ett veckoslut i månaden. Avsikten är att erbjuda stimulans och sociala kontakter, samtidigt som föräldrarna och anhöriga får avlastning.

Vem kan bli stödfamilj?

Det behövs ingen särskild utbildning, men du ska leva under ordnade förhållanden och ha tid, utrymme och ett intresse för att göra en insats under en längre tid. Såväl familjer som ensamstående kan passa som stödfamilj.

Ett eventuellt uppdrag som stödfamilj/person föregås av att LSS-handläggaren gör en stödfamiljsutredning. Där inhämtas bland referenser samt utdrag från polisens bealstnings- och misstankeregister.

Får man någon ersättning?

Stödfamiljer får omkostnadsersättning och arvode enligt SKL's riktlinjer. Stödfamiljen/personen erbjuds även handledning från kommunens personal för att få stöd i att utföra sitt uppdrag.


Uppdaterad 2017-10-31

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00