Tyck till om Kävlinge kommun

Daglig verksamhet

Inom daglig verksamhet LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) i Kävlinge arbetar vi tillsammans med personer som har funktionshindret utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

Syftet med daglig verksamheten är att ge varje individ möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Den dagliga verksamheten skall vara anpassad efter den enskilde personens behov, förmåga, önskemål och intressen och därför finns det många olika typer av daglig verksamhet.

Innehållet varierar från social samvaro till arbetsträning och ett närmande till ordinarie arbetsmarknad.

En del brukare har sin dagliga verksamhet i olika gruppverksamheter på Trähästen, Västra Långgatan i Kävlinge eller i någon av de utflyttade grupperna, till exempel på Stationen i Kävlinge. Det finns även personer som har så kallade individuellt utflyttade platser. Det innebär att personen har sin dagliga verksamhet förlagd till en arbetsplats ute i samhället.

Vi inom daglig verksamhet har ett hälsofocus och erbjuder stimulans, utveckling och gemenskap. Vi stöttar den enskilde genom olika aktiviteter/arbetsuppgifter så att den enskilde ska känna och bli delaktig i samhället.

Vi arbetar för mångfald, integration och att ha individuella samt meningsfulla arbetsuppgifter. Genom att daglig verksamhet samarbetar med andra aktörer inom kommunen och erbjuder riktiga samt viktiga arbetsuppgifter, kan det bidra till känslan av att vara värdefull och att ha ett bra liv. Arbetet kan ske inom gruppverksamhet tillsammans med personal från daglig verksamhet och kan då benämnas som en företagsgrupp. Eller kan det ske individuellt tillsammans med personal på arbetsplatsen.

Uppdaterad 2016-10-24

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00